Cennik

Liczba pozycji księgowych
-
1***
1-10
11-30
31-50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-200
201-250
251-300
301-400
pow.400
Księgowość uproszcz. bez VAT*
cena netto**
50,00 zł
125,00 zł
175,00 zł
225,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
700,00 zł
1 poz. 1,75
Księgowość uproszcz. z VAT*
cena netto**
75.00 zł
175,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
350,00 zł
400,00 zł
450,00 zł
500,00 zł
600,00 zł
700,00 zł
700,00 zł
800,00 zł
1 poz. 2,00
Księga handlowa
cena netto**
300,00 zł
300,00 zł
500,00 zł
800,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
2 300,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
1 poz. 7,50

* Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt transakcje krajowe

** do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %

** do ceny należy doliczyć kwotę rozliczenia ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących lub wspólników spółki

*** dotyczy osób przebywających na długotrwałym zasiłku chorobowym/ macierzyńskim itp.